4 dohody po česku

1. dohoda – Nelhat

2. dohoda – Nekrást

3. dohoda – Nepodvádět

4. dohoda – Nečinit násilí

4dohody